Skip to main content

Människor: Planeten: Förtjänster

Som global verksamhet är vi medvetna om våra skyldigheter: att möta dagens behov utan att förminska kommande generationers möjligheter att möta sina behov. Hållbarhetens tre ben är social, miljömässig och ekonomisk. Med andra ord: människor, planeten och förtjänster.

För att uppnå detta har vi gjort hållbarhet till en viktig del av vår affär.

Våra människor: säkerställa att vår arbetskraft, våra intressenter och de samhällen där vi verkar behandlas rättvist. 

Vår planet: minska vår påverkan på miljön genom att minska vårt avfall och vårt koldioxidavtryck.

Våra förtjänster: upprätthålla en stabil och lönsam verksamhet genom efterlevnad, korrekt styrning och riskhantering.