Skip to main content

Det här är den officiella integritetspolicyn som reglerar användningen av Constructors webbplats på www.constructormachines.se samt alla webbplatser och internetadresser (t.ex. URL, domännamn och sidor) som vi äger eller kontrollerar (”Webbplatsen”).

Den här Integritetspolicyn beskriver vilka personuppgifter som samlas in via vår Webbplats, men omfattar ingen annan information, oavsett på vilket sätt den samlas in eller i vilket syfte, eller andra webbplatser eller tjänster om det inte uttryckligen anges. 

Den här Integritetspolicyn kan ändras närsomhelst och av vilket skäl som helst. Om vi beslutar att göra en betydande ändring i vår Integritetspolicy lägger vi upp ett meddelande på Webbplatsens startsida som ligger kvar en tid efter att ändringen har gjorts. Vi uppmanar dig att läsa igenom den här Integritetspolicyn varje gång du besöker webbplatsen.

Genom att använda Webbplatsen godkänner du den senaste versionen av de här Integritetspolicyn. Vänligen läs igenom våra Användningsvillkor så att du förstår de allmänna reglerna för användningen av den här Webbplatsen.

Med undantag för vad som anges i andra ansvarsfriskrivningar, policyer, användningsvillkor etc. på den här Webbplatsen utgör den här Integritetspolicyn och Användningsvillkoren den fullständiga överenskommelsen mellan dig och Gonvarri Material Handling med avseende på din användning av den här Webbplatsen.

Ytterligare villkor kan gälla när du använder specifika tjänster eller material på vissa delar av den här Webbplatsen, eller när du klickar på en länk på den här Webbplatsen.

Innehåll

Gonvarri Material Handlings webbplats innehåller information om Gonvarri Material Handlings produkter och Gonvarri Material Handlings kampanjer.

All information på den här webbplatsen tillhandhålls endast i informationssyfte. Du kan inte använda eller förlita dig på den här webbplatsen som substitut för information som tillhandahålls av Gonvarri Material Handlings en auktoriserade distributörer eller återförsäljare. Informationen på den här webbplatsen är inte juridiskt bindande och utgör inte ett säljerbjudande.

Även om Gonvarri Material Handling vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att all information på den här webbplatsen är korrekt kan riktigheten inte garanteras och Gonvarri Material Handling ansvarar inte för att all information på den här webbplatsen är korrekt, fullständig eller riktig. Den här webbplatsen samt all information och allt material den innehåller tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier, varken uttryckliga eller underförstådda. 
Gonvarri Material Handling förbehåller sig dock rätten att närsomhelst och utan föregående meddelande göra ändringar på modeller, utrustning, specifikationer och tillgänglighet.

Priser på Gonvarri Material Handlings produkter

Prisinformationen som återfinns på eller tillhandahålls genom den här Gonvarri Material Handling-webbplatsen ges endast i informationssyfte och utgör inte ett försäljningserbjudande avseende Gonvarri Material Handlings produkter. Den är inte heller bindande för auktoriserade Gonvarri Material Handlings distributörer eller återförsäljare. Köp av Gonvarri Material Handlings produkter omfattas av villkoren i enskilda försäljningsavtal. 
 

Användning av cookieteknik

Gonvarri Material Handling använder cookieteknik för att Gonvarri Material Handling ska kunna följa din användning av Gonvarri Material Handlings webbplats, för att Gonvarri Material Handling ska kunna registrera användaraktiviteten på Gonvarri Material Handlings webbplats samt för att utvärdera och förbättra Gonvarri Material Handlings webbplats så att den blir mer användbar för dig. Gonvarri Material Handling registrerar inte uppgifter om enskilda användare med hjälp av den här tekniken, vilket innebär att ingen specifik information om dig sparas eller används. 

Inledning

Vilka uppgifter vi erhåller och hur vi använder den beror på vad du gör när du besöker vår Webbplats. Information som inte utgör personuppgifter kan vi komma att samla in och använda på ett annat sätt än dina personuppgifter.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som vi samlar in genom den här Webbplatsen och kan använda för att identifiera eller kontakta dig, t.ex.

 • ditt namn 
 • ditt telefonnummer 
 • din adress 
 • din e-postadress 
 • din arbetsgivare.   


På vissa delar av den här Webbplatsen kan du också skicka uppgifter om dig själv till oss. Du kanske till exempel fyller i ett registreringsformulär, en enkät eller ett e-postformulär.

Du kan också välja att låta oss skräddarsy dina besök på Webbplatsen. I så fall ber vi dig om specifika personuppgifter som vi kan använda för att underlätta dina besök på vår Webbplats. När dessa uppgifter kombineras med den information som inte utgör personuppgifter och som vi samlar in genom cookiefiler (se beskrivning nedan) kan vi avgöra om du har besökt Webbplatsen tidigare och anpassa visningen av Webbplatsen, t.ex. berätta om nya funktioner som kan intressera dig. Du ansvarar för att informationen du ger oss är aktuell, fullständig, riktig och korrekt och för att de personuppgifter du tillhandahåller är uppdaterade. Vi kan och ska inte hållas ansvariga för eventuella problem eller ansvarsskyldigheter som kan uppstå om du inte ger oss korrekt, riktig eller fullständig information eller om du inte uppdaterar de uppgifter du har gett oss.

Lagring och användning av personuppgifter?

Vi kan lagra och använda personuppgifter som vi samlar in genom den här Webbplatsen för att ge dig tillgång till den här Webbplatsen. Därutöver kan vi lagra och använda dina personuppgifter

 • för att svara på förfrågningar från dig 
 • för att skräddarsy Webbplatsen för dig, t.ex. genom att berätta om nya funktioner som kan intressera dig 
 • för att upprätta register för vår interna affärsmässiga användning, bl.a. register över dina personuppgifter 
 • för att kontakta dig med information som kan intressera dig, t.ex. information om våra och andras produkter och tjänster 
 • i analytiskt syfte samt för att utvärdera, utveckla och förbättra program, produkter, tjänster och innehåll 
 • för att ta bort uppgifter som kan användas för att identifierar dig (ditt namn, din e-postadress, ditt personnummer etc.). Om så sker identifieras du inte längre som en enskild individ. När vi har avidentifierat uppgifterna utgör de inte längre personuppgifter och vi kan hantera dem på samma som annan information vilken inte utgör personuppgifter. 
 • för att tillämpa den här Integritetspolicyn och andra regler om din användning av den här Webbplatsen 
 • för att skydda våra rättigheter eller vår egendom 
 • för att garantera någons hälsa, säkerhet eller välbefinnande och/eller 
 • för efterlevnad av lagar eller bestämmelser, domstolsbeslut eller andra rättsliga förfaranden.


Spridning av personuppgifter till tredje part

Gonvarri Material Handling kommer inte att vidarebefordra personuppgifter som har samlats in via den här Webbplatsen till en icke närstående tredje part utan ditt godkännande, med undantag för vad som uppges på annan plats i den här Integritetspolicyn.

Inom ramen för den löpande verksamheten kommer vi, om du ger ditt godkännande, att dela vissa personuppgifter med företag som vi anlitar för att utföra tjänster eller fylla funktioner å våra vägnar. Vi kan till exempel anlita olika underleverantörer för att transportera produkter som du beställer på vår Webbplats. Om så sker ger vi underleverantören den information de behöver för att behandla din order, t.ex. ditt namn och din e-postadress. När vi vidarebefordrar dina personuppgifter till tredje part ger vi dem aldrig tillåtelse att behålla, använda eller sprida dina uppgifter till andra utom i syfte att tillhandahålla de tjänster vi har bett dem att tillhandahålla.

Vi kommer inte att sälja eller publicera dina personuppgifter, eller använda dem i utbyte, förutom i samband med försäljning, sammanslagning, upplösning eller förvärv av bolag. Du har alltid rätt att få tillgång till och korrigera dina personuppgifter samt motsätta dig att de används.

Vi kan ha juridisk skyldighet att överlämna dina personuppgifter i enlighet med ett domstolsbeslut, en husrannsakningsorder, lagar eller bestämmelser. Vi kan komma att samarbeta med polisen och rättsväsendet i utredningar av och åtal mot Webbplatsbesökare som bryter mot våra regler eller uppvisar ett beteende som är skadligt för andra besökare (eller olagligt).

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part om vi bedömer att det är nödvändigt för att

 • tillämpa den här Integritetspolicyn och andra regler om din användning av den här Webbplatsen 
 • skydda våra rättigheter eller vår egendom 
 • garantera någons hälsa, säkerhet eller välbefinnande och/eller 
 • lagar eller bestämmelser, domstolsbeslut eller andra rättsliga förfaranden ska respekteras. 


Dataskydd på andra webbplatser som vi länkar till

Den här Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vissa av dessa webbplatser kanske drivs av Constructor, och vissa av tredje part. Vi tillhandahåller länkar i syfte att underlätta för dig, men vi granskar, kontrollerar eller bevakar inte dataskyddet på webbplatser som drivs av andra.

Den här Integritetspolicyn gäller inga andra webbplatser, inte ens andra Gonvarri Material Handling-webbplatser. Vi ansvarar inte för funktionen hos webbplatser som drivs av tredje part eller för dina affärsförehavanden med dem. Därför rekommenderar vi att du, när du lämnar den här Webbplatsen, tar reda på varje webbplats dataskyddsrutiner och gör en egen bedömning av dessa rutiner.

Information som inte utgör personuppgifter

Information som inte utgör personuppgifter är information som vi samlar in genom den här Webbplatsen och som inte identifierar dig som individ. Det kan handla om bland annat följande uppgifter:

 • Vilken webbläsare du använder (till exempel Netscape Navigator eller Internet Explorer) 
 • Namnet på den domän du går ut på internet från 
 • Internetadressen för den Webbplats från vilken du gick till vår Webbplats 
 • Vilket datum och klockslag du besökte vår Webbplats 
 • Vilka sidor du har besökt på vår Webbplats 
 • Avidentifierade personuppgifter 


Om du besöker vår Webbplats för att läsa eller ladda ner information (t.ex. information om någon av våra produkter eller tjänster) kan vi samla in information som inte utgör personuppgifter från din dator. Denna information samlas in från datorns webbläsare: Om du bara läser eller laddar ner information på vår Webbplats samlar vi inte in eller sparar ditt namn, din e-postadress, din bostadsadress eller andra personuppgifter som rör dig. Vi kan dock placera en textfil, en så kallad ”cookie”, i datorns webbläsarmapp vid ditt besök. 

Cookiefilen kan komma att sparas på datorns hårddisk. Du har alltid rätt att avvisa våra cookiefiler om din webbläsare medger det, men om du gör det kan det hända att vissa delar av vår Webbplats inte fungerar som de ska. Vi tillåter inte att tredje part placerar cookiefiler på vår Webbplats. Information som inte utgör personuppgifter används för att göra den här Webbplatsen mer användbar för besökarna. Information som inte utgör personuppgifter används också i andra affärsmässiga syften. Vi kan till exempel använda information som inte utgör personuppgifter eller sammanställda avidentifierade personuppgifter för att

 • skapa rapporter som används internt för att utveckla program, produkter, tjänster eller innehåll 
 • anpassa information eller tjänster som intresserar dig 
 • vidarebefordra eller sälja den till tredje part och/eller 
 • tillhandahålla sammanställningar av ”trafikstatistik” och ”svarskvoter” till tredje part. 


Säkerhet på Webbplatsen

Vi vidtar rimliga fysiska, elektroniska och processuella åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, felaktig användning, obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Du bör dock tänka på att ingen internetanslutning någonsin är helt säker eller felfri. I synnerhet e-post som skickas till eller från den här webbplatsen kan vara osäker, och du bör därför vara extra försiktig med vilken information du skickar till oss via e-post.

Uppdatering av policyn

Gonvarri Material Handling förbehåller sig rätten att närsomhelst uppdatera den här policyn om det krävs av affärsmässiga skäl, och du uppmanas härmed att besöka den här sidan och läsa igenom policyn varje gång du besöker webbplatsen.

Kontakta Gonvarri Material Handling

Om du har frågor eller kommentarer kring den här Integritetspolicyn ber vi dig att kontakta: Bolagssekreteraren:

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norway

Tel: +47 67 11 26 00

info@gonvarri-mh.com

Organisationsnr:  918 858 903