Skip to main content

Med Remote support får du hjälp inom loppet av några minuter. Med TORNADO PC-styrning aktiveras fjärrsupport för maskinen, vilket innebär att en TORNADO kan servas via internet utan ett fysiskt besök på platsen.

Operatören kan få hjälp på bara några minuter om det uppstår frågor som de inte själva kan lösa. Våra tekniska experter vägleder dig genom programmet på distans och analyserar eventuella problem med lagerautomaten. Uppskattningsvis 85% av alla servicesamtal kan hanteras genom fjärrsupport. 

Programuppdateringar kan utföras automatiskt, och när fysiskt besök från serviceteamet blir nödvändigt kan programförberedelser göras i förväg, genom att inspektera loggfilerna och se till att alla nödvändiga reservdelar finns med vid besöket.

Fördelar med Remote Support 

  • Snabb hjälp via internet, de flesta problemen kan oftast lösas via Remote Support
  • Kunden får hjälp inom loppet av minuter istället för timmar
  • Servicepersonalen gör endast besök när det verkligen krävs, vilket innebär lägre resekostnader och färre besök
  • Säkert - samma krypteringssystem som för penningöverföring på internetbank
  • Kan användas inte bara i problemsituationer, utan när som helst kund och operatör behöver support och hjälp under drift
  • Enkelt att uppdatera programvara genom fjärrsupport