Skip to main content

Lagerautomater är datorstyrda förvaringssystem som leder till avsevärt högre effektivitet för lagring och hämtning av gods och artiklar.

En lagerautomat kan spara upp till 75% golvutrymme, minska plockfelen med 70% och få ner plocktiden med över 60%. Det effektivaste sättet att använda lagerautomater är att kombinera maskinen med artikelhantering. Vårt WMS-program TCPlus har tagits fram för TORNADO Hissautomat och IPN Paternoster och kan inkluderas som standard med alla våra maskiner. 

TORNADO Hissautomat

Forskning visar att mer än 2/3 av operatörens arbetstid går åt till att hämta eller transportera lagrade artiklar. TORNADO ökar produktiviteten med upp till 65% och sparar upp till 75% utrymme.

Läs mer
IPN Paternoster

IPN Paternoster är det perfekta lagersystemet för många olika typer av artiklar. Systemet snabbar upp artikelhämtningen genom att alltid välja den kortaste vägen fram till operatör, och samtidigt minimeras antalet felplock.

Läs mer
HOCA Horisontell karusell

Horisontella karuseller (HOCA) är ett utmärkt val för stora varulager eller byggnader med låg takhöjd. Det horisontella lagringssystemet rymmer stora mängder varor och minskar plocktiden avsevärt.

Läs mer
TCPlus WMS

TCPlus är ett WMS-program som har tagits fram för att användas tillsammans med lagerautomater, kan även användas som fristående system eller anslutas till ett befintligt WMS-system.

Läs mer
GMH Tower lagerautomat

GMH Tower lagerautomat är utformade för förvaring av olika typer av tungt och långt gods, speciellt metalliska material.

Läs mer