Skip to main content

Lagerautomater är datorstyrda förvaringssystem som leder till avsevärt högre effektivitet för lagring och hämtning av gods och artiklar.

En lagerautomat kan spara upp till 70% golvutrymme, minska plockfelen med 70% och få ner plocktiden med  65%. Det effektivaste sättet att använda lagerautomater är att kombinera maskinen med artikelhantering. Vårt WMS-program är utvecklat för Tornado och kan ingå som standard till alla våra automater. Organisera och optimera ditt lager med lagerautomater. 

TORNADO Hissautomat

Forskning visar att mer än 2/3 av operatörens arbetstid går åt till att hämta eller transportera lagrade artiklar. TORNADO ökar produktiviteten med upp till 65% och sparar upp till 70% utrymme.

Läs mer
TCPlus WMS

TCPlus är ett WMS-program som har tagits fram för att användas tillsammans med lagerautomater, kan även användas som fristående system eller anslutas till ett befintligt WMS-system.

Läs mer
GMH Tower lagerautomat

GMH Tower lagerautomat är utformade för förvaring av olika typer av tungt och långt gods, speciellt metalliska material.

Läs mer