Skip to main content

Vårt mål är ett få ett löpande samarbetsavtal med våra kunder för support, underhåll och service av maskiner och programvaror.

Ofta finns det lagar och regelverk som bestämmer att kunderna måste inspektera och underhålla de lagerautomater vi tillhandahåller, i syfte att garantera säker drift.

Våra skickliga servicetekniker erbjuder detta som tjänst och hjälper till med att lösa alla problem som krävs för att din verksamhet ska kunna bedrivas både effektivt och säkert.