Skip to main content

GMH Tower lagerautomat är utformade för förvaring av olika typer av tungt och långt gods, speciellt metalliska material.

GMH Tower används ofta i produktionen för mellanlagring av material, nära skär- eller bockningsmaskiner, eller som ett interoperativt lager. Materialet som lagras är vanligtvis plåt eller profilstavar och -rör.

Dessa system erbjuder fördelar som:

  • ”Gods till operatören”-principen
  • Snabb och fullständig tillgång till lagrat gods
  • Effektivt utrymmesutnyttjande
  • Hög kapacitet på liten yta
  • Säker miljö
  • Användarvänligt styrsystem

GMH Tower: Mono, Double eller Multi Tower lagringssystem

Utdragningsanordningen, som är en del av maskinens hiss, överför lastenheterna, antingen mellan lagringsplatserna inom systemet eller till operatörsområdet, varifrån hanteringen kan utföras i ergonomisk höjd. Det vertikala systemet kan monteras med fler operatörsområden, antingen framför systemet och/eller på sidan.

Utformningen av operatörsområdet gör att du kan lasta och lossa hela förpackningar med tungt material med hjälp av en gaffeltruck eller att hantera enskilda delar, manuellt med kran eller automatiskt med in-ut matare. Operatörsområdet kan också utrustas med en våg för att registrera vikten hos det material som lastas eller lossas.

En pekskärm på kontrollpanelen möjliggör manuellt eller automatiskt lagringsläge. Kontrollsystemet ger operatören högkvalitativ visualisering av drift- och diagnostikinformation. Kontrollsystemet är förberett för extern kommunikation och integration med lagerhanteringssystem.

Det är möjligt att kombinera individuellt arbetande Tower maskiner för att skapa ett kontrollerat flerlagersystem.

Mono Tower

Enkelt vertikalt lagringssystem med ett maskintorn, hiss och fast operatörsbord.

Double Tower

Set med två maskintorn, med en hiss. Horisontell vagn överför lastenheten från/till operatörsområdet.

Multi Tower

System bestående av en modulkombination av Dubbel Tower. Kombinationen skapar en stor lagringskapacitet.

GMH Tower MS

GMH Tower MS är designat för lagring av skivmaterial, används oftast för förvaring av metallplåtar. Tower MS kan utformas som ett Mono-, Double- eller Multi Tower.

Läs mer
GMH Tower LS

GMH Tower LS är utformad för lagring av långgods som stänger, stavar och profiler. Tower LS kan utformas som ett Double- eller Multi Tower.

Läs mer
GMH Tower S

GMH Tower S är utformad för förvaring av tungt och överdimensionerat material, som pressformar eller gods på specialpallar.

Läs mer