Skip to main content
14117
Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapporten från vår koncern är en återspegling av vårt engagemang för transparens och långsiktigt värdeskapande inom ramen för miljö, det sociala och bolagsstyrning. Rapporten belyser betydande framsteg inom nyckelområden i vår plan: diversifiering, värdeskapande, digitalisering och hållbarhet.

9329
Lagerautomater

Constructors lagerautomater; TORNADO Hissautomat, IPN Paternoster, HOCA och Tower är lätta att integrera med företagets WMS eller användas som fristående system.

9094
Tillbehör Maskiner - EN

Med rätt tillbehör kan du öka både produktivitet och plockeffektivitet.