Skip to main content

Lagerhantering och korrekt lagerbalans blir allt viktigare inom lagerhållning och logistik. För automatiserade lager har lagerkontrollsystemen och dessas integrering med företagets övriga aktiviteter samt anslutning till värdsystem blivit allt mer centralt.

TCPlus är ett Windowsbaserat komplett WMS-system som har tagits fram för att användas tillsammans med lagerautomater, men kan även användas som fristående system eller anslutas till ett befintligt ERP-system.

Programmet fungerar med lagerartiklar, lagerlokaler, inventering och ger styrning över lagret från enklare lagerhantering till komplex batchplockning. Läs mer..