Skip to main content

GMH Tower LS är utformad för lagring av långgods som stänger, stavar och profiler. Tower LS kan utformas som ett Double- eller Multi Tower.

GMH Tower LS

GMH Tower LS erbjuder anpassad layout och höjd, och har en mycket robust svetsad struktur, justerad för vertikal lagring av individuella hanteringsenheter. Double Tower är anpassat för lagring av enskilda lastenheter i två maskiner som är vända mot varandra. Multi Tower är en kombination av flera Double Tower. Kassetterna (lastenheterna) är svetsade enheter, dimensionerade enligt vanligaste fraktformaten och vikterna hos metallprofiler, stänger och rör.

Utdragsenheten, som är en del av hissen, överför antingen lastenheten från/till lagerplatser i båda maskinerna, eller flyttar lastenheten vertikalt från/till operatörsområdet. Den mobila vagnen har utformats för att säkerställa att kassetten och material flyttas till ett definierat avstånd från enheten.

Hantering av förpackningar och enskilda stänger görs med hjälp av kran eller magnetlyft. Om du behöver hantera hela förpackningar med truck, kan systemet som tillval utrustas med materialhissystem i operatörsområdet.

Double- och Multi Tower kan utrustas med fler operatörsområden, antingen framför, bakom och/eller på sidan av maskinen (beroende på maskinens design).

Typ av kassetter

imagec0zcx.png

Standardkassetter med balkar

image7tcwu.png

Kassetter med sidoskydd

image0peuc.png

Kassetter med sidoskydd och täckt botten

imagepkpe.png

Kassetter med avdelare som tillbehör

 

Specifikationer GMH Tower LS

Double Tower
Nyttolast behållare [t]: 1,5 / 3 / 5
Materialdimension [mm]: Maxbredd 1200, Maxlängd 12000
Max. maskinhöjd [m]: 12
Typ av operatörsområde: Framför med vagn. Tillval: baksida/sida
Materialhiss: Valfri
Modulkontroll SW: Rekommenderade
Lastceller: Valfri

Multi Tower
Nyttolast behållare [t]: 1,5 / 3 / 5
Materialdimension [mm]: Maxbredd 1200, Maxlängd 12000
Max. maskinhöjd [m]: 12
Typ av operatörsområde: Framför med vagn. Tillval: baksida/sida
Materialhiss: Valfri
Modulkontroll SW: Nödvändiga
Lastceller: Valfri