Skip to main content

GMH Tower MS är designat för lagring av skivmaterial, används oftast för förvaring av metallplåtar. Tower MS kan utformas som ett Mono-, Double- eller Multi Tower.

GMH Tower MSGMH Tower MS är en mycket robust svetsad struktur, justerad för vertikal lagring av individuella hanteringsenheter. Kassetterna (hanteringsenheter) är svetsade enheter, dimensionerade enligt de vanligaste fraktformaten och vikterna hos metallplåtar.

Utdragsenheten, som är en del av hissen, överför antingen lastenheter från/till lagerplatser i maskinen, eller tar lastenheten från/till operatörsområdet. Operatörsområdet har utformats för att säkerställa lyft av materialet ovanför behållaren, vilket möjliggör hantering av en hel bunt med plåtar med gaffeltruck.

Hantering av enskilda plåtar eller skivor görs vanligtvis med hjälp av vakuum eller magnetlyft. Double - och Multi Tower-systemet kan utrustas med fler operatörsområden, antingen framför, bakom och/eller på sidan av maskinen (beroende på maskinens design).

 

Typ av kassetter

imageoup2.png

Standardkassetter med valfritt antal balkar

imagea5jbi.png

Specialkassetter


  

Specifikationer GMH Tower MS

Mono Tower
Nyttolast behållare [t]: 1,5 / 3 / 5
Materialdimension [mm]: 1250x2500, 1500x3000, 2000x3000, 2000x4000, 2000x6000
Max. maskinhöjd [m]: 7,5
Typ av operatörsområde: Framför
Materialhiss: JA
Modulkontroll SW: Valfri
Lastceller: Valfri

Double Tower
Nyttolast behållare [t]: 1,5 / 3 / 5
Materialdimension [mm]: 1250x2500, 1500x3000, 2000x3000, 2000x4000, 2000x6000
Max. maskinhöjd [m]: 12
Typ av operatörsområde: Framför med vagn. Tillval: baksida/sida
Materialhiss: Valfri
Modulkontroll SW: Rekommenderade
Lastceller: Valfri

Multi Tower
Nyttolast behållare [t]: 1,5 / 3 / 5
Materialdimension [mm]: 1250x2500, 1500x3000, 2000x3000, 2000x4000, 2000x6000
Max. maskinhöjd [m]: 12
Typ av operatörsområde: Framför med vagn. Tillval: baksida/sida
Materialhiss: Valfri
Modulkontroll SW: Nödvändigt
Lastceller: Valfri