Skip to main content

GMH Tower S är utformad för förvaring av tungt och överdimensionerat material, som pressformar eller gods på specialpallar.

GMH S Tower

Genom att kombinera funktioner och fördelar med MS- och LS-Tower går det att utforma ett specialsystem som är anpassat till de specifika egenskaperna hos lagrat gods, liksom kundens krav på lagring, hantering och skydd av de lagrade enheterna.

Lastceller – väger lastenheten

Lastceller är installerade på det nedre stödet och visar vikten för varje enskild kassett. Tack vare denna applikation erbjuder Tower S säkerhetsutrustning som automatiskt stoppar maskinen om en kassett överbelastas.

Behållarens vikt i lastnings-/lossningsposition visas på standardtangentbordet, eller direkt på datorskärmen om ett gränssnitt har upprättats mot styrprogramvaran. Applikationen inkluderar fyra lastceller FTO, en i varje hörn av det nedre stödet (lastnings-/lossningsposition), och kompletteras med monteringstillbehör och viktgivare för att ansluta lastcellerna till lagringssystemets PLC.GMH Tower S Operator

Typ av operatörsområde

Tower S kan ha ett eller flera operatörsområden, framför, bakom eller på sidan av maskinen