Skip to main content

TCPlus WMS - Lagerautomater Constructor

TCPlus fungerar med lagerartiklar, lagerlokationer, inventering och ger styrning över lagret, från enklare lagerhantering till komplex batchplockning. Systemet kan innefatta flera TORNADO Hissautomater och IPN Paternoster.

Fördelar och funktioner med TCPlus WMS

 • Plockning
 • Inventering
 • Tydlig grafik som visar samtliga aktiviteter
 • Flyttar artiklar inom lagret
 • Varurapporter
 • Repetitionsdiagram för olika områden i lagret
 • Transaktionshistorik (vem, vad, när)
 • Grafisk uppföljning av lagrets fyllningshastighet
 • Uppföljning av olika typer av förvaringsplatser och lagrade artiklar
 • Funktion för att skriva ut olika etiketter vid plockning 
 • FIFO, flytande lagringsplatser, fasta lagringsplatser med eller utan kvantitetshantering
 • Kontrollera data för ett lagerställe direkt från värdsystemet
 • Stödjer kontroll av separata produktionsbatcher av samma artikel på olika lagringsplatser
 • Finns med flera olika språk
 • Kontrollerar användarkonton och användarrättigheter
 • Kontrollerar artiklars vikt
 • Miniatyrer eller ritningar av artiklar
 • Serienummer kopplade till artiklar