Skip to main content

Våra lagerautomater kan enkelt anpassas till det specifika lagrets situation och planlayout.

Modulkonstruktion och varierande dimensioner gör att våra maskiner enkelt går att integrera i olika arbetsmiljöer. Lagerautomater tar upp nästan 75% mindre golvyta jämfört med traditionella lagringslösningar, och kan köras som fristående system eller som del av en större anläggning.  

Två plocköppningar

Maskinen kan integreras i flervåningsbyggnader med två separata plockningöppningar. 

Installation under pulpettak

Maskininstallation under takkonstruktioner av pulpettyp.

Installation utanför byggnaden

Maskininstallation utanför byggnaden med anslutning till insidan.

Under ventilationsanläggning

Maskininstallation under ventilationsanläggning eller takbalkar.

Installation genom taket

Maskininstallation genom befintligt tak eller genom innertak.

Installation i källarplan

Maskininstallation i källarvåning med plocköppning i markplan.