Skip to main content

Gonvarri Material Handling AS (GMH) och tillhörande varumärken (Dexion, Constructor, Kasten, Stålteknik och Kredit) har för att följa den nya dataskyddslagen som träder i kraft den 25 maj (GDPR) antagit nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust, missbruk, ändring, obehörig åtkomst och stöld av de personuppgifter som tillhandahålls, med hänsyn tagen till teknikens tillstånd, datans art och de risker som de utsätts för.

Vem ansvarar för dina uppgifter?

Kontrollant för din data kommer att vara Gonvarri Material Handling AS, med registreringsnummer: 918 858 903 och registrerad adress på Østensjøveien 27, 0661 Oslo Norge.

För vilket ändamål ska uppgifterna behandlas?

Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamål:

  • Kunder - Förvaltning av de uppgifter som behövs för att upprätthålla kontraktsförhållandet med kunderna.
  • Kontrakts- och budhantering - Förvaltning av kontrakt med Corporate GMH kund.
  • Potentiella kunder - Lead information och affärskontaktförvaltning.

Vilken data samlas in?

För att genomföra ovannämnda åtgärder är det nödvändigt att samla in följande information:

Kunder:

  • Kontakt information
  • Juridisk information hos kunden
  • Kontrakts- och budhantering

Viktig rättslig grund

För bearbetningsoperationer finns det rättsliga grunder i det nuvarande avtalsförhållandet som upprätthålls hos den registrerade.

Hur länge kommer vi att behålla dina uppgifter?

  • Kunder: 7 år
  • Förvaltning av kontrakt och offerter: 7 år

Till vem kommer dina uppgifter att skickas?

Kunden informeras om att GMH kan vara skyldig att enligt lag offentliggöra vissa av sina personuppgifter till Socialförsäkring och Skatteverket.

Kunden informeras om att informationen i följande behandling meddelas tredje man, som anges nedan med den behandling som de är relaterade till. Vid eventuell ändring eller modifiering av kundens personuppgifter måste kunden informera GMH så snart som möjligt. 

Bearbetningsföretaget och tredje part är följande:

Kunder:

  • Kunden informeras om att hans uppgifter inte kommer att överföras till tredje man, utom enligt laglig skyldighet.

Förvaltning av kontrakt och offerter:

  • Corporate GMH

Individuella rättigheter

Den registrerade har rätt att få tillgång till hans / hennes personuppgifter samt rätten att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller, vid behov, begära att de raderas om uppgifterna inte längre är nödvändiga för syftet, för vilka de samlades in.

Under vissa omständigheter kan den registrerade begära en begränsning av behandlingen av hans eller hennes uppgifter, i vilket fall vi bara behåller dem för att utöva eller försvara fordringar.

Under vissa omständigheter och av skäl som rör hans eller hennes speciella situation kan den registrerade motsätta sig behandlingen av hans eller hennes uppgifter. GMH kommer sluta bearbeta data, med undantag för tvingande legitima skäl, eller utöva eller försvara eventuella påståenden.

För att utöva dessa rättigheter och för någon annan förtydligande kan kandidaten skriva till postadressen ovan eller genom följande e-postadress privacy.enquiries@gonvarri.com.