Skip to main content

Den bästa kvaliteten och servicen till våra kunder

Att regelbundet göra kundundersökningar är ett led i att kunna leverera den bästa kvaliteten och servicen till våra kunder.

Höstens kundundersökning är nu avslutad och vi vill tacka våra kunder för deras input. Vi genomför kundundersökningar en gång i halvåret för de kunder som vi har fakturerat de senaste två månaderna. Vi är oerhört stolta över att vi denna gång fick 4.45 av 5 möjliga poäng.

Vi vill tacka våra kunder för att de har tagit sig tid att svara på vår kundundersökning, och att de har gett oss feedback på både vad vi gör bra och vad vi kan förbättra i kundupplevelsen.

Kontakta oss för mer information.

Senaste nytt