Skip to main content

Batchplockning effektiviserar plockningen och är det bästa sättet att plocka så många orderrader som möjligt per dag och samtidigt minimera antalet fel. Systemet kör fram paletten/hyllplanet till operatören och visar information om artikeln och var den befinner sig. 

Batchplockning - Lagerautomater Constructor

Med våra lagerautomater i kombination med batchplockning kan du optimera plockprocessen, så att operatören kan hantera flera order samtidigt som systemet vägleder plockaren att allokera rätt artikel till aktuell order.

Fördelar med batchplockning

  • En och samma användare kan köra flera olika maskiner samtidigt
  • Flera beställningar hämtas samtidigt
  • Enstaka produkter plockas för flera beställningar samtidigt
  • Möjliggör papperslös plockning
  • Upp till 50% lägre plockningskostnader
  • Upp till 70% färre plockningsfel
  • Ergonomiskt och effektivt