Skip to main content

Förbättra dina pocesser och öka produktivitet med rätt tillbehör och kringutrustning till lagerautomaterna. 

Vi tillhandahåller lagerautomater med ett stort utbud av tillbehör som hjälper dig att skräddarsy maskinen efter dina egna behov. 

Ljuslistindikator

Visar operatören var nästa plock ska ske, förbättrar plockhastigheten och minskar antalet fel.

Passar till: TORNADO och IPN Paternoster

Ljuspekare

Ljuspekare som visar var på palletten artikeln som ska plockas finns. Förbättrar plockhastigheten och minskar antalet fel.

Passar till: TORNADO 

Vertikal ljuslistindikator

Vertikal ljusindikator som visar operatören platsen för nästa plock. Förbättrar plockhastigheten och minskar felplock.

Passar till: HOCA

Viktkontroll

Våg som visar pallettens totala last på skärmen

Passar till: TORNADO 

Avdelare

Praktisk avdelare när artiklar behöver separeras på en och samma pallett.

Passar till: TORNADO 

Avdelare

Praktisk avdelare när artiklar behöver separeras på ett och samma hyllplan.

Passar till: IPN Paternoster

Mellanplan

Extra mellanplan ger mer lagringsutrymme.

Passar till: IPN Paternoster

Fiberboxar & plastlådor

Pallett och hyllplan kan förses med plast- eller fiberboxar. Finns i valfria storlekar och ger bra överskådlighet av smågods. 

Pass till: TORNADO och IPN Paternoster

Täckt hyllsektion

Hyllsektionerna i en HOCA kan installerats med täckta gavlar och hyllplan istället för nätväggar som är standard. 

Passar till: HOCA

Positionslist

Positionslist visar i vilken riktning nästa plock på hyllplanet kommer att ske. Minskar plockfel och ökar plockfrekvensen.

Passar till: IPN Paternoster

Automatisk lucköppning

Med automatisk lucköppning kan man enkelt stänga maskinen och förhindra obehörig användning. Kan även integrerades med brandsläckningssystem.

Passar till: TORNADO och IPN Paternoster

In-/utmatingsbord

Matar ut/in palletten automatiskt, förenklar åtkomsten till stora och tunga artiklar.

Passar till: TORNADO

Fot switch

Fot/golv switch för enklare och snabbare plockbekräftelse.

Passar till: HOCA 

PC utrustning

Hållare för skärm, tangentbord och skrivare. 

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA

Träbord

Avlastningsbord i trä kan beställas som alternativ till standardbordet i metall.

Passar till: IPN Paternoster

Etikettskrivare

Skrivare som kan anslutas till samtliga maskiner, skriver ut etiketter enkelt och snabbt.

Passar till: TORNADO

Batchplockning

Med batchplockning kan du plocka flera order på samma plockrunda. 
Mer information om batchplockning finns här.

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA

Streckkodsläsare

Trådlös streckkodsläsare ger snabbare plockning och minimerar plockfel.

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA