Skip to main content

Förbättra dina pocesser och öka produktivitet med rätt tillbehör och kringutrustning till lagerautomaterna. 

Vi tillhandahåller lagerautomater med ett stort utbud av tillbehör som hjälper dig att skräddarsy maskinen efter dina egna behov. 

Ljuslistindikator

Visar operatören var nästa plock ska ske, förbättrar plockhastigheten och minskar antalet fel.

Passar till: TORNADO och IPN Paternoster

Ljuspekare

En ljusstråle som visar vilken ruta som ska plockas. Förbättrar plockhastigheten och minskar antalet fel.

Passar till: TORNADO 

Vertikal ljuslistindikator

Visar operatören platsen för nästa plock. Förbättrar plockhastigheten och minskar fel. Installeras vertikalt.

Passar till: HOCA

Viktkontroll

Våg som visar palettens last på Tornadoskärmen

Passar till: TORNADO 

Avdelare

Praktisk avdelare när artiklar behöver separeras på en och samma palett.

Passar till: TORNADO 

Avdelare

Praktisk avdelare när artiklar behöver separeras på ett och samma hyllplan i Paternoster.

Passar till: IPN Paternoster

Mellanplan

Extra mellanplan ger mer lagringsutrymme.

Passar till: IPN Paternoster

Fiberboxar & plastlådor

Palett och hyllplan kan förses med plast- eller fiberboxarFinns i valfria storlekar och ger bra överskådlighet av smågods. 

Pass till: TORNADO och IPN Paternoster

Täckt hyllsektion

Hyllsektionerna i en HOCA karusell kan installerats med täckta gavlar och hyllplan istället för nätväggar som är standard. 

Passar till: HOCA

Positionslist

Positionslist visar i vilken riktning nästa plock på hyllplanet kommer att ske. Minskar plockfel och ökar plockfrekvensen.

Passar till: IPN Paternoster

Automatisk lucköppning

Med automatisk lucköppning kan du enkelt stänga av maskinen och förhindra obehörig användning. Kan integrerades med brandsläckningssystem.

Passar till: TORNADO och IPN Paternoster

In-/utmatingsbord

Matar ut/in paletten ur maskinen automatiskt. för lättare åtkomst till stora och tunga artiklar.

Passar till: TORNADO

Fot switch

Fot/golv switch för enklare och snabbare plockbekräftelse.

Passar till: HOCA 

PC utrustning

Hållare för skärm, tangentbord och skrivare. 

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA

Träbord

Träbord kan beställas som istället för standardbordet i metall.

Passar till: IPN Paternoster

Etikettskrivare

Skrivare som kan anslutas till samtliga maskiner, skriver ut etiketter enkelt och snabbt.

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA

Batchplockning

Med batchplockning kan du plocka flera beställningar på samma plockrunda. 
Mer information om batchplockning finns här.

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA

Streckkodsläsare

Trådlös streckkodsläsare ger snabbare plockning och minimerar plockfel.

Passar till: TORNADO, IPN Paternoster och HOCA