Skip to main content

Lagerautomater kan anpassas efter lokalen

Våra lagerautomater kan enkelt anpassas till det specifika lagrets situation och planlayout.

Modulkonstruktion och varierande dimensioner gör att våra maskiner enkelt går att integrera i olika arbetsmiljöer.

Lagerautomater tar upp nästan 75% mindre golvyta jämfört med traditionella lagringslösningar, och kan köras som fristående system eller som del av en större anläggning.

En lagerautomat kan bland annat installeras; genom taket, under ventilationsanläggningar eller i källarplan. Se mer information om våra layoutlösningar här.

 

Senaste nytt