Skip to main content

Kund: B & B Tools
Plats: Sverige
Produkt: TORNADO Hissautomat 

 

B & B Tools har fått kraftigt ökade lagringsbehov som en följd av bolagsförvärv. Koncernen har därför börjat leta efter modernare alternativ till traditionella lagringsmetoder. Automatiska lagersystem har visat sig vara en effektiv ny lösning. Den viktigaste anledningen till att införa automatiska system var platsbrist. Det 22 000 kvadratmeter stora lagret i Göteborg, vilket tidigare ägdes av Schenker Logistics, har en höjd på 12 meter, som företaget ville utnyttja i så stor utsträckning som möjligt. Tornado-systemen tar upp totalt 175 kvadratmeter golvyta. 

“Första gången jag såg ett automatiskt lagersystem var på en mässa i början på 2000-talet. Leverantören var dock ett litet företag som vi inte vågade genomföra några större förändringar med. Men när Constructor kom in i bilden blev vi övertygade om leverantörens kvalitet och resurser,” säger lagerchefen Roger Svensson.

Produkterna till de automatiska systemen valdes ut baserat på vikt och omsättningshastighet. De nyaste Tornado-maskinerna har 108 pallar var, som är 4 meter breda och sitter på 10 till 20 centimeters höjd från varandra. Detta gör att lagerutrymmet utnyttjas på ett optimalt sätt. Plockningen blir som effektivast när pallarna lastas korrekt. Det blir ungefär 13 000 nya orderrader varje dag. Inklusive fyllning blir det cirka 17 000 enstaka händelser under 24 timmar. Med de nya Tornadosystemen är det företagets mål att dessa siffror ska fördubblas. Alltså över 100 ton i leveranser varje dag. 

“Just nu plockar en och samma plockare ungefär 110 rader per timme. Målet är att nå minst 150 rader. Detta är ett mål som går att nå genom att man helt enkelt utnyttjar de automatiska systemens fulla kapacitet – alltså att det placeras fler produkter på varje pall. Det är ju maskinen som gör större delen av jobbet, och därför blir det fler plockningar per bricka om man gör så,” säger Svensson.

Pålitliga leveranser – verksamhetens hörnsten

Pålitliga leveranser är centralt för B & B Tools och företaget mäter därför tillförlitligheten dagligen. Den avgörande faktorn för att minimera plockningsfel är den ljuslasern som används i TORNADO hissautomat, för att visa korrekt plockningsposition för plockaren.

Tornadosystemen har hjälpt oss få upp tillförlitligheten i leveranserna till den nivå som B & B Tools behöver. I framtiden kanske vi även börjar med röststyrd plockning,” förutspår Svensson. 

Enligt Tobias Sandström, plockare på skiftet, är det bästa med Tornado att produkterna kommer till plockaren istället för tvärtom. Plockningen blir otroligt lätt. Lagerautomaten innbär att plocken sker i ergonomiskt korrekt höjd. 

Om B & B Tools

B & B Tools har nästan 200 medlemsbutiker i Norden, varav över 30 i Finland, som tillgodoser branschens behov av verktyg och förnödenheter. Kedjan Tools består av olika lokala företag och har en enhetlig struktur med affärslogik och varumärke. Koncernens produktkatalog består av nästan 500 000
artiklar.