Skip to main content

Kund: Servistik
Plats: Linköping
Produkt: TORNADO Hissautomat

Servistik har tagit över ansvaret för godsterminal, ankomstkontroll och lagerverksamhet för Saab Aerosystems i Linköping. Ett krävande och mycket ansvarsfullt uppdrag med total kvalitetssäkring i alla led.

I lagerhall finns traditionell lagerinredning men även 6 st TORNADOhissautomater, allt levererat av Constructor. Hissautomaterna är 7m höga och 4m breda. I snitt är de utrustade med 70 palletter per maskin, totalt 420 palletter. Maskinerna kontrolleras av styrsystem TC2000, som i sin tur är integrerat med Saabs övergripande affärssystem.

Förvaringslösning

Alla artiklar måste vara spårbara för att trygga säkerheten och för att man skall kunna följa upp bakåt och framåt i försörjningskedjan. De artiklar som förvaras i Tornadomaskinerna är alla mycket kritiska och kräver därför en långt gående säkerhet och extraordinära krav på rumsklimatet. Alla maskinerna är därför brand skyddade och har utrustats med koldioxidsläckning. Det i sin tur kräver att maskinerna är absolut täta för att undvika syretillförsel.

Servistiks investering i TORNADO maskinerna har haft det goda med sig att man frigjort lageryta och framförallt så har de långtgående kvalitets- och säkerhetskraven tillgodosetts.