Skip to main content

Bauhaus-kunder får sina leveranser dagen efter tack vare Constructor och DF

Kund: Danske Fragtmænd/Bauhaus
Plats: Århus/Danmark
Produkter: TORNADO hissautomat, pallställ, hyllställ

Danske, DK

Bauhaus ville förbättra sin leveransservice genom att erbjuda sina kunder leveranser dagen efter för online-beställningar för att säkra sin fortsatta tillväxt.

DF:s relation med Bauhaus inleddes när den nya logistikchefen Winnie Kruse började arbeta på företaget. DF inledde samarbetet med Bauhaus redan år 2015, genom att möjliggöra leveranser dagen efter för Bauhaus webbutik i Danmark.

Förvaringsbehov

En överenskommelse nåddes mellan DF och Bauhaus och processen att flytta deras befintliga danska webbutik till DF inleddes. Bauhaus planerade även att flytta sitt centrallager, under förutsättning att DF kunde genomföra avsevärda förbättringar av deras dåvarande leveransservice.

Förvaringslösning

Danske, DK

Det tog 6 dagar och 65 lastbilar för DF att flytta hela lagret från den dåvarande leverantören 3PL (totalt 7 500 separata artikelnummer). Den första utmaningen var att DF ännu inte hade sett lagret fysiskt. Därför insåg de inte vilken stor variation man hade inom varje artikeltyp, något som gjorde det svårt för DF att erbjuda en optimal lösning direkt från början. DF arbetade 2-skift från 06:00 till 22:00 för att säkerställa att överföringen slutfördes så snabbt som möjligt.

Eftersom webbutiken fortfarande hade varit igång under hela flytten hade en mängd beställningar samlats upp som DF behövde beta av innan de var klara att fullt ut uppfylla dessa åtaganden.

Efter en förhandlingsperiod utvidgades detta till att även omfatta Bauhaus centrallager som för närvarande betjänar 18 butiker i hela Danmark, Norge och Island.

DF bjöd in Constructor till ett möte med brainstorming, där man drog slutsatsen att DF behövde en lösning med pallställ för udda formade och skrymmande varor i kombination med en maskin för effektiv plockning av mindre objekt. Det första förslaget fungerade inte på grund av brandregler, så lösningen reviderades, och hyllställ infördes för de lägre nivåerna, eftersom DF behövde kunna lagra alla artikelnummer för att möjliggöra snabb plockning. Med plockare som nu kör induktiva plockvagnar och använder handhållen skanner, går det nu snabbare för plockarna att ta sig runt lagret på 2000 kvm.

Danske, DK

Tack vare att DF lyckades uppnå leveranser på en dag för Bauhaus danska webbutik, fick DF uppdraget att ta ansvar i webbutiken för Norge, där man återigen ville erbjuda kunderna leveranser dagen efter beställning.

Med Constructors stora expertkunnande från e-handelsbranschen och DF:s förmåga att anamma nya förvaringslösningar, enades man om att de behövde en annan metod för hanteringen av webbutiken på grund av det stora antal produkter som erbjöds, i synnerhet som denna webbutik innehöll imponerande 11 000 separata artikelnummer. Eftersom man var medveten om situationen, rekommenderade Constructor att man skulle installera en Tornado hissautomat.

Kapaciteten hos en Tornado hissautomat är cirka 3 000 lådor där maskinen innehåller totalt 183 paletter. Varje palett kan konfigureras med varierande antal fack för förvaring av olika artiklar, men DF ville lagra 5 olika artikelnummer i samma fack.

Danske, DK

Nu när de induktiva plockvagnarna och Tornado är installerade har DF ökat plockhastigheten betydligt genom att gå upp från ett genomsnitt på 1,2 artikelrader per order till 3,5 artikelrader per ord, vilket var till stor nytta när DF fick ta emot över 1 100 order enbart under Black Friday.

DF är i första hand ett transport- och logistikföretag som specialiserar sig på varutransporter B2B. Men genom att de betjänar de logistiska behoven hos Bauhaus innebär detta att DF nu bekvämt kan hantera cirka 300–400 B2C-leveranser per dag. Detta har bara kunnat uppnås genom att man från början såg till att installera rätt lösning. Plockvagnarna och hissmaskinen Tornado innebar att DF:s förväntningar kunde uppfyllas både för stunden och för framtiden. Tornado-maskinen är den första som driftsätts på ett DF-lager, inte att undra på att kollegor från när och fjärran hälsar på för att se dess enorma kapacitet i denna krävande miljö.

Calle NicolaisenCalle Nicolaisen projektledare från DF sa “Vi valde pallställ och Tornado hissmaskin från Constructor eftersom deras produkter håller hög kvalitet. Constructor är inte billigast på marknaden, men de är definitivt bäst. Constructor kommer alltid in i våra projekt med öppet sinne. De är nyskapande i sitt sätt att tänka, och de accepterar att projekt kan leda till ingenting. För oss är de snarare en partner än en leverantör.

Om DF

Danske Fragtmænd består av tre separata juridiska enheter; Fragtmænd Holding A/S, Danske Fragtmænd a.m.b.a. och 60 oberoende transportföretag. Tillsammans ger de ett nationellt transportsystem som har fler än 1 600 fordon på vägarna varje dag.